Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje bardzo szeroki zakres ryzyk. Ponadto, gdy zdecydujesz się na oferowane przez nas ubezpieczenie NNW, zaskoczą Cię nieskomplikowane procedury i bardzo korzystna cena.

Zakres ubezpieczenia NNW w  obejmuje:

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • uznanie następstw zawału serca oraz udaru mózgu jako następstw nieszczęśliwego wypadku
  • zwrot kosztów operacji plastycznych
  • ubezpieczenie assistance – oferowane w przypadku rocznego ubezpieczenia indywidualnego

Jeżeli zakres ubezpieczenia jest dla Ciebie niewystarczający, możesz go rozszerzyć o:

  • zwrot kosztów naprawy i nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych w tym wózka inwalidzkiego; zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów oraz zwrot kosztów leczenia;
  • dzienne świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku