Firm

 

Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia dla firm to kompleksowa ochrona majątku od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie straty finansowej.

Dlaczego powinieneś ubezpieczyć firmę?

 • Szeroki i elastyczny zakres ochrony – oferujemy najszerszy zakres ryzyk, które można dowolnie łączyć i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.
 • Brak ryzyk obowiązkowych - płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.
 • Atrakcyjny system zniżek i rabatów – dodatkowe bonusy oferujemy przy kompleksowym ubezpieczeniu mienia i samochodów firmy.

Sam wybierasz zakres ubezpieczenia swojej firmy:

 • od wszystkich ryzyk (all risks) – ochrona obejmuje wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyłączonych z OWU,
 • od ryzyk nazwanych takich jak:
  – ogień i inne zdarzenia losowe, w tym powódź oraz zalanie,
  – kradzież z włamaniem i rabunek,
  – wandalizm, w tym graffiti,
  Dodatkowo możesz ubezpieczyć:
  – maszyny elektryczne od szkód elektrycznych,
  – zepsucie środków obrotowych na skutek awarii urządzeń chłodniczych i przerwy w dostawie prądu,
  – stłuczenie szyb i innych przedmiotów, w tym lad chłodniczych, lodówek i kolektorów słonecznych,
  – mienie w transporcie, w tym załadunek i wyładunek.
 • ubezpieczenia OC – z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia np. OC za szkody wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy), OC za szkody wyrządzone przez podwykonawcę (OC podwykonawcy), OC za produkt i inne w tym ryzyka branżowe istotne szczególnie dla hotelarzy, aptekarzy, wspólnot mieszkaniowych,
 • ubezpieczenie pracowników firm od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewniając szeroką ofertą świadczeń dodatkowych,
 • usługi assistance: pomoc fachowca, informatyka, pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku, dostęp do infolinii prawnej oraz usługi concierge.